PCBA тоос цэвэрлэх машин

  • PCBA Dust Cleaning Machine

    PCBA тоос цэвэрлэх машин

    Цэвэрлэх зүйлс: үс, эслэг, нисдэг тоос, цаасны хаягдал, зэсийн үлдэгдэл гэх мэт.

    Хэрэглээний хувилбар: ПХБ гагнуурын зуурмагийг хэвлэхээс өмнө ашиглах

    Хэрэглээний бүтээгдэхүүн: гар утасны MB самбар, 5G бүтээгдэхүүн, өндөр хүчдэл, өндөр давтамж, өндөр эсэргүүцэлтэй бүтээгдэхүүн, автомашины электроник, лазер тэмдэглэгээний дараах бүтээгдэхүүн ... гэх мэт.