Бүрэн автомат машин

  • JKTECH Solder Dross Recovery Machine SD800

    JKTECH solder Dross Recovery Machine SD800

    Загвар:800 доллар

    Энэ нь ижил хэмжээний үйлдвэрлэлд гагнуурын хэрэглээг 50% хүртэл бууруулж, хайлш ялгах хурд 98% хүртэл, эдийн засгийн загвар нь бага хэмжээтэй, тээвэрлэхэд хялбар; тоос шороогүй офлайн ажиллах, нөхөн сэргээх өндөр хувь,сайн уухүчин чадалтай.